TODISTAJA

MISSION PRESS SOCIETY

logo-smaller

Published since 1925

Kanadan ja Yhdysvaltain Suomalaisten Helluntaiseurakuntien yhteinen julkaisu. Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Sydammeliset kiitokset lahjoituksestasi. Herra palkitkoon jokaisen lahjoittajan uhrauksen Todistaja - Lehden hyvaksi.

A joint publication of the Finnish Pentecostal churches of Canada and the United States of America. Published six times a year. Thank you for you dontaion and may the Lord bless you for your generosity towards the Todistaja newspaper.